Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri

Social- og Boligstyrelsen forventer at udstede vedlagte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Ændringen af bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. september 2023.

Formålet med ændringen er at øge fleksibiliteten ved konvertering af ustøttede realkreditlån, så det bliver muligt at forkorte løbetiden på det nye lån, hvis der samtidig kan opnås en ydelsesbesparelse. Der har været fremsat ønske om en ændring som følge af, at der med de gældende regler i forbindelse med en konvertering af ustøttede realkreditlån er grænser for, hvor meget løbetiden på et lån kan forkortes. Dette på trods af en samtidig ydelsesreduktion.

De nuværende lån kan både være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på www.høringsportalen.dk.

Social- og Boligstyrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest torsdag den 10. august 2023 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til almenbolig@sbst.dk med kopi til larort@sbst.dk.

Spørgsmål kan stilles til Lars Orthmann  på telefon 21 82 72 76 eller e-mail larort@sbst.dk.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
10-08-2023
10-09-2023
01-09-2023
2022/2023
Lars Orthmann
larort@sbst.dk
14-07-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsskrivelse 209,174 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 641,275 kB