Høring

Høring

Udkast til ny bekendtgørelse om afgrænsning af almene boligområder, som i 2010 havde mindst 1.000 beboere m.v.

Udkast til ny bekendtgørelse om afgrænsning af almene boligområder, som i 2010 havde mindst 1.000 beboere m.v.
Den nye bekendtgørelse skal erstatte den gældende bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.
Der er behov for at opdatere områdeafgrænsningerne i den gældende bekendtgø-relse, så matrikelnummereringen svarer til den aktuelle. Ifølge den nye bekendtgø-relse skal kommunalbestyrelsen desuden meddele, når den ydre matrikelafgrænsning af de 198 almene boligområder, som i 2010 havde mindst 1.000 beboere, ændres som følge af ændring af matrikelnummerering.
Herudover indebærer bekendtgørelsen, at en liste med matrikelafgrænsningen for ovennævnte 198 boligområder offentliggøres hvert år den 1. december på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Listen over matrikelafgrænsningen for boligområderne på styrelsens hjemmeside vil erstatte bilag til den gældende bekendtgørelse.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
20-08-2023
20-10-2023
2022/2023
Rita Munk
rimu@sbst.dk
07-07-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 212,702 kB
Bekendtgørelse 515,808 kB
Bilag til bekendtgørelse 624,097 kB
Høringsliste 322,673 kB