Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (kap. 12, 14, 16 og 21)

Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (kap. 12, 14, 16 og 21)
Bekendtgørelsesændringerne vedrører:
  •  Præcisering af afgrænsningen af tilladte UCITS i nye regler for kapitalforvaltning.
  •  Regler om et alment bygningsregister, herunder krav om indberetning (Det centrale almene bygningsregister, DCAB)
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
14-08-2023
14-10-2023
2022/2023
Sara Mühlenberg Sjøholm
sarsjo@sbst.dk
07-07-2023