Høring

Høring

Udkast til høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger

Baggrunden for den foreslåede ændring er, at de institutioner, der ejer ovennævnte boliger, kan placere opsparede midler i obligationer. Det følger af kontoplanen for institutionerne, at kurstab på obligationerne kan medføre, at huslejen må stige i et efterfølgende budgetår.
 
Med den foreslåede ændring gennemføres en ændret regnskabsmæssig behandling af kurstab på obligationerne, idet kurstab vil kunne dækkes af henlæggelser. Som en konsekvens heraf vil kurstab kunne kompenseres ved øget opsparing over en flerårig periode fremfor i et enkelt budgetår.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
02-08-2023
02-08-2023
31-08-2023
2022/2023
Christian Borch Grell
cbgr@sbst.dk
05-07-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsskrivelse 213,301 kB
Høringsliste 208,430 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 279,240 kB