Høring

Høring

Udkast til høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

Baggrunden for den foreslåede ændring er, at de institutioner, der ejer ovennævnte boliger, kan placere opsparede midler i obligationer. Det følger af kontoplanen for institutionerne, at kurstab på obligationerne kan medføre, at huslejen må stige i et efterfølgende budgetår.
 
Med den foreslåede ændring gennemføres en ændret regnskabsmæssig behandling af kurstab på obligationerne, idet kurstab vil kunne dækkes af henlæggelser. Som en konsekvens heraf vil kurstab kunne kompenseres ved øget opsparing over en flerårig periode fremfor i et enkelt budgetår.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
02-08-2023
02-10-2023
31-08-2023
2022/2023
05-07-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsskrivelse 210,006 kB
Høringsliste 357,672 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 273,783 kB