Høring

Høring

Høring om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/… om planter frembragt med nye genomteknikker samt fødevarer og foder heraf, og om ændring af forordning (EU) 2017/625 i høring.

Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen sender hermed EU-Kommissionens forslag om Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/… om planter frembragt med nye genomteknikker samt fødevarer og foder heraf, og om ændring af forordning (EU) 2017/625 i høring.
Landbrugsstyrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger til forslaget senest onsdag den 19. juli 2023 til planter&biosikkerhed@lbst.dk. Høringssvar bør indeholde et kort resumé af jeres bemærkninger. 

Høringssvar videresendes til Fødevarestyrelsen. Høringssvar anvendes i forbindelse med den videre forhandling af forordningen. 

Høringssvar offentliggøres på www.hoeringsportalen.dk efter høringens afslutning. 
EU-Dokumenter
Erhverv
19-07-2023
19-09-2023
19-07-2023
2022/2023
Sabine Bye
safeby@lbst.dk
05-07-2023