Høring

Høring

Forslag til Lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester

Forslag til Lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester
Formålet med lovforslaget er at supplere Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2065 af 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om ændring af direktiv 2000/31/EF (i det følgende benævnt ”DSA-forordningen”), hvor dette er påkrævet for at sikre nødvendige og tilstrækkelige gennemførelsesforanstaltninger så vidt angår tilsyn og håndhævelse.

Lovforslaget indeholder bestemmelser om udpegning af uafhængige tilsynsmyndigheder - såkaldte kompetente myndigheder og en koordinator for digitale tjenester. 

Lovforslaget tillægger tilsynsmyndighederne de undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, der fremgår af DSA-forordningen. 
Lovforslaget indeholder endvidere bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af DSA-forordningen, den foreslåede lov eller regler fastsat i medfør af loven. 

Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser om tilsynsmyndighedernes mulighed for at vedtage administrative bødeforelæg, regulering i adgang til aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven, begrænsninger i oplysningspligt og indsigtsret efter databeskyttelsesforordningen, visse bestemmelser om anvendelse af digital kommunikation samt krav til myndigheders påbud overfor formidlingstjenester omfattet af det danske tilsyn.

Lovforslag
Erhverv
18-08-2023
18-10-2023
17-02-2024
2023/2024
Janus Andersen
jaa@kfst.dk
30-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 168,922 kB
Høringsliste 165,370 kB
Forslag til lov om håndhævelse af DSA-forordningen 031 1,278 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 343,671 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,730 MB