Høring

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love i høring.

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love i høring.
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love i høring. 

Lovforslaget indeholder en række forskellige ændringer, som bl.a. har til formål at sikre, at den finan-sielle regulering fortsat er tidssvarende og understøtter en robust finansiel sektor, der understøtter forbrugernes og investorernes tillid til de finansielle markeder. 

Bemærk desuden, at forslagets § 13 indeholder enkelte ændringer til færdselsloven.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest 17. august 2023.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til 
JUPE@ftnet.dk og KAN@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att.: Julius André Petersson. 

Kontaktperson: Julius André Petersson
Direkte tlf.nr.: 61 93 07 84 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
17-08-2023
17-10-2023
2022/2023
Julius André Petersson
hoeringer@ftnet.dk
29-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 70,811 kB
Høringsliste 108,747 kB
Udkast til lovforslag 1,769 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 310,312 kB
Høringssvar
Høringssvar 538,788 kB