Høring

Høring

Høring af udkast til forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere

Høring af udkast til forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere
Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere i offentlig høring. 

Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere (NPL-direktivet), som indeholder ny regulering af kreditservicevirksomheder og kreditkøbere og er en del af Den Europæiske Unions prioritet om at udarbejde en samlet strategi for håndtering af misligholdte lån i den finansielle sektor. 

Med lovforslaget fremmes udviklingen af et sekundært marked for misligholdte lån, der hidrører fra kreditinstitutter, ved at skabe passende regulatoriske rammer, der fjerner hindringer og fastsætter beskyttelsesforanstaltninger for overførsel af misligholdte lån fra kreditinstitutter til kreditkøbere. Samtidig beskytter lovforslaget låntagere og forbrugeres rettigheder. Det sker blandt andet ved at fastsætte et tilladelsesregime for de virksomheder, der udfører kreditserviceringsaktiviteter, og ved at give Finanstilsynet tilsynsbeføjelser på området. 

Høring
Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 17. august 2023.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til 
adpe@ftnet.dk og mahv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att.: Andrea Damsboe Petersen. 

Kontaktperson: Andrea Damsboe Petersen. Direkte tlf.nr.: 29 64 83 25 og Mads Hvalsøe Kristensen. Direkte tlf. nr.: 33 55 83 08. 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
17-08-2023
17-10-2023
2022/2023
Andrea Damsboe Petersen
adpe@ftnet.dk
29-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 48,689 kB
Høringsliste 102,799 kB
Udkast til lovforslag 540,035 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 172,929 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,892 MB