Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Repowering af bestående elproduktionsanlæg på havet, tinglysning af el-produktionsanlæg i den eksklusive økonomiske zone, justering af administrationen af visse pristillægsordninger til VE-anlæg mv.)

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Repowering af bestående elproduktionsanlæg på havet, tinglysning af el-produktionsanlæg i den eksklusive økonomiske zone, justering af administrationen af visse pristillægsordninger til VE-anlæg mv.)
Med lovforslaget foreslås det, at klima-, energi-, og forsyningsministeren bemyndiges til at kunne fastsætte regler, som forsimpler og øger transparensen med henblik på at understøtte en forenklet og hurtig tilladelsesproces for repowering af bestående elproduktionsanlæg på havet. 

Med lovforslaget foreslås det for det andet at præcisere muligheden for tinglysning af elproduktionsanlæg med tilhørende interne ledningsnet i den eksklusive økonomiske zone. 

Der foreslås med lovforslaget for det tredje en række justeringer af reglerne for administrationen af pristillægsordninger for visse VE-anlæg med fast afregningspris således, at længerevarende perioder med høje elpriser bedre vil kunne håndteres. 

Endeligt foreslås det at ændre visse regler for så vidt angår udpegede elektricitetsmarkedsoperatører i VE-lovens generelle bestemmelser om fastsættelse af pristillæg, afsætning af VE-elproduktion m.v.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
17-08-2023
17-10-2023
01-01-2024
2022/2023
Maja Lykke Lorenzen
mll@ens.dk
28-06-2023

Dokumenter