Høring

Høring

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag, udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om modregningsadgang, nationale særregler for behandling af personoplysninger m.v.
Lovforslag
Arbejdsmarked
18-08-2023
30-11-2023
01-01-2024
2022/2023
Mira Koldborg Brandt
mkb@bm.dk
28-06-2023