Høring

Høring

Ændringer i lejelovgivningen om refusion af udlejers udgifter til forbrugsmålinger, rettelser som følge af sammenskrivningen og tilbudspligt samt rækkefølge for udlejning af midlertidige ungdomsboliger

Forslag til ændring af lov om leje, lov om boligforhold, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger, rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen og tilbudspligt m.v.) og Forslag til ændring af lov om boligforhold (Rækkefølge for udlejning af midlertidige ustøttede private ungdomsboliger).
Lovforslagene udmønter de dele af den politiske aftale af 15. maj 2023 om Bygge- og Boligpolitiske indsatser, som vedrører lejelovgivningen.

Der er endvidere for de dele af lovforslaget, som omhandler refusion af udlejers udgifter til forbrugsmålinger og rettelser til sammenskrivningen m.v., tale om en genfremsættelse af lovforslaget, hvorfor nogle af ændringerne tidligere har været i offentlig høring i perioden 27. juni 2022 til den 18. august 2022.
Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
23-08-2023
23-10-2023
01-01-2024
2022/2023
Nynne Horn
nho@sm.dk
27-06-2023