Høring

Høring

Udkast til vejledning om obligatoriske målrettede efterafgrøder 2023

Vejledning om obligatoriske målrettede efterafgrøder 2023
Formået med krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder er, at der i planperioden 2023/2024 etableres efterafgrøder eller alternativer i de kystvandoplande, hvor indsatsbehovet ikke er opnået efter gennemførelsen af den frivillige ordning, der er fastlagt af bekendtgørelse nr. 71. af 26. januar 2023 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v.

De nævnte kystvandoplande fremgår af vejledningen. 

Kravet kan opfyldes med følgende virkemidler: efterafgrøder, mellemafgrøder, energiafgrøder. braklagte arealer, braklagte arealer langs vandløb og søer, tidligt såede vinterafgrøder, efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter, præcisionslandbrug samt reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2023/2024. 

Bekendtgørelsen om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2023/2024, er i offentlig høring i perioden 23. juni til den 12. juli, og er derfor ikke offentliggjort. De specifikke henvisninger til bekendtgørelsen udestår derfor i vejledningen. Vejledningen vil blive lagt på hjemmesiden umiddelbart efter, at bekendtgørelsen om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2023/2024 er trådt i kraft. 


Vejledning
Erhverv
10-07-2023
10-09-2023
Bemærkninger til udkast til vejledning sendes til landbrugsstotte-geodata@lbst.dk senest den 10. juli 2023 kl. 23.55, med angivelse af j.nr. 23-2313-000038 Kontaktperson: Mette Fischmann på mefi@lbst.dk eller tlf. nr. 45263592
2023/2024
Mette Fischmann
mefi@lbst.dk
27-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledning 1,089 MB
Høringsliste 109,204 kB
Høringssvar
Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer 31,556 kB