Høring

Høring

Udkast til opdateret vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen

Udkast til opdateret vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen
Udkast til vejledningen er en opdatering af vejledningen fra 2017. 

Vejledningen har til formål at beskrive rammerne for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, herunder praksis i forhold til vurderingen af de særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser.
Vejledning
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
17-08-2023
17-10-2023
2022/2023
19-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til vejledning 4,123 MB
Høringsbrev 278,528 kB
Høringsliste 648,489 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 324,731 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,175 MB