Høring

Høring

Høring af anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

Høring af anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsen sender hermed en rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse i høring.
Det overordnede formål med anbefalingerne er, at fremtidens speciallæger får kompetencer, der imødekommer de behov, som patienter og borgere vil have set i et tyveårs perspektiv fra nu samt medvirker til at skabe lige adgang til sundhed og behandling.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten med bred inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, regioner og relevante myndigheder, herunder styrelser og ministerier.
Patientforeninger har været inddraget i processen og bidraget på workshop og arbejdsgruppemøde samt på midtvejskonference sammen med kommunerne.
Sundhedsstyrelsen ønsker med høringen at få bemærkninger til anbefalingerne. Bemærkningerne kan fx handle om, hvor vidt anbefalingerne understøtter, at fremtidens speciallæger kan opnå de rette kompetencer i et tyveårsperspektiv set i forhold til befolkningens behov, og hvilke centrale forudsætninger, der skal være til stede for at, anbefalingerne kan realiseres. 
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
28-08-2023
16-10-2023
2022/2023
Mads Andersen Wickstrøm
manw@sst.dk
19-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Hovedrapport 4,169 MB
Bilagsrapport 11,591 MB
Høringsliste 162,021 kB
Høringsbrev 175,803 kB