Høring

Høring

Høring af anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

Høring af anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsen sender hermed en rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse i høring.
Det overordnede formål med anbefalingerne er, at fremtidens speciallæger får kompetencer, der imødekommer de behov, som patienter og borgere vil have set i et tyveårs perspektiv fra nu samt medvirker til at skabe lige adgang til sundhed og behandling.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten med bred inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, regioner og relevante myndigheder, herunder styrelser og ministerier.
Patientforeninger har været inddraget i processen og bidraget på workshop og arbejdsgruppemøde samt på midtvejskonference sammen med kommunerne.
Sundhedsstyrelsen ønsker med høringen at få bemærkninger til anbefalingerne. Bemærkningerne kan fx handle om, hvor vidt anbefalingerne understøtter, at fremtidens speciallæger kan opnå de rette kompetencer i et tyveårsperspektiv set i forhold til befolkningens behov, og hvilke centrale forudsætninger, der skal være til stede for at, anbefalingerne kan realiseres. 
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
28-08-2023
16-10-2023
2022/2023
Mads Andersen Wickstrøm
manw@sst.dk
19-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Hovedrapport 4,169 MB
Bilagsrapport 11,591 MB
Høringsliste 162,021 kB
Høringsbrev 175,803 kB
Høringssvar
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 80,028 kB
Dansk Cardiologisk Selskab og Yngre Cardiologer 182,666 kB
Dansk Dermatologisk Selskab 65,225 kB
Dansk Hæmatologisk Selskab 157,148 kB
Dansk Kirurgisk Selskab 92,396 kB
Dansk Lungemedicinsk Selskab 89,481 kB
Dansk Nefrologisk Selskab 77,666 kB
Dansk Neurologisk Selskab 109,385 kB
Dansk Patologiselskab 148,004 kB
Dansk Psykiatrisk Selskab 83,360 kB
Dansk Pædiatrisk Selskab 132,505 kB
Dansk Reumatologisk Selskab 124,476 kB
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 236,646 kB
Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 201,575 kB
Dansk Selskab for Akutmedicin 831,376 kB
Dansk Selskab for Almen Medicin 118,404 kB
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 152,479 kB
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 164,002 kB
Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser 184,443 kB
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 164,017 kB
Dansk Selskab for Infektionsmedicin 87,25 kB
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 620,606 kB
Dansk Selskab for Klinisk Genetik 104,362 kB
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 220,772 kB
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 457,726 kB
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 80,774 kB
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 1,007 MB
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 566,131 kB
Dansk Selskab for Palliativ Medicin 259,253 kB
Dansk Selskab for Retsmedicin 200,892 kB
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 84,230 kB
Dansk Urologisk Selskab 369,932 kB
Danske Patienter 108,460 kB
Danske Regioner 509,055 kB
Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker 156,641 kB
Foreningen af Danske Lægestuderende 280,064 kB
Gigtforeningen 552,397 kB
Hospice Forum Danmark 230,194 kB
KL 77,582 kB
Kræftens Bekæmpelse 1,155 MB
Lægeforeningen, YL, PLO og FAS 175 kB
Lægelig Videreuddannelse Øst 209,337 kB
Lægemiddelindustriforeningen 87,481 kB
Lægevidenskabelige Selskaber 264,184 kB
Organisationen af Transfusionscentre i Danmark 201,704 kB
Postgraduate Kliniske Lektorer i Klinisk Mikrobiologi 84,486 kB
Psykiatriledelsens Stabe Region Nord 93,743 kB
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet 231,377 kB
Statens Serum Institut 140,329 kB
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 16,114 kB
Universiteterne 376,593 kB
Videreuddannelsesregion Nord 515,430 kB
Videreuddannelsesregion Syd 549,905 kB
Yngre Kliniske Immunologer 98,143 kB
Yngre Kliniske Mikrobiologer 1,070 MB
Mia Varming Rangholm 203,706 kB