Høring

Høring

Sundhedsstyrelsen sender den årlige opdatering af Seponeringslisten i høring

Seponeringslisten er et beslutningsstøtteværktøj til medicingennemgang, som er målrettet læger og andre sundhedsfaglige personer. Seponeringslisten samler og videregiver nationale faglige anbefalinger på en let og overskuelig måde som seponeringsbudskaber. Seponeringslisten er udarbejdet af Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense Deprescribing Initiative og regionerne.

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dk senest mandag den 14. august 2023 kl. 12.00. Alle indkomne høringssvar offentliggøres på Høringsportalen efter høringsfristen

Seponeringslisten 2024 forventes publiceret i uge 46 og bliver opsat på vanligvis i en print-venlig version, uden kilder, samt online på sst.dk.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
14-08-2023
14-10-2023
13-11-2023
2022/2023
Fie Madvig Larsen
fiml@sst.dk
16-06-2023