Høring

Høring

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)
Forslaget til ændring af bekendtgørelsen vedrører udpegning af et nyt marint fuglebeskyttelsesområde.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Natur og klima
03-08-2023
20-12-2023
01-10-2023
2023/2024
Jette Sørensen
jette@mim.dk
08-06-2023