Høring

Høring

Bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter)

Bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sender hermed ”udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter)” i høring. 

Høringssvar kan sendes til fvm@fvm.dk med cc til sjbras@fvm.dk.  I høringssvaret bedes angivet journalnummeret 2023-1659. Fristen for høringssvar er 5. juli 2023.

I tilfælde af spørgsmål kan I kontakte Søs Joanna Brydegaard Rasmussen på telefon 66 88 90 36 eller mail sjbras@fvm.dk
Bekendtgørelser
Erhverv
05-07-2023
05-09-2023
15-08-2023
2022/2023
Søs Joanna Brydegaard Rasmussen
sjbras@fvm.dk
07-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 730,331 kB
Høringsbrev 220,672 kB
Høringsliste 95,548 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 240,319 kB
Høringssvar
Høringssvar 503,611 kB