Høring

Høring

Nyt nationalt overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA 2023-27

Nyt nationalt overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA 2023-27
Hermed fremsendes udkast til programbeskrivelsen for NOVANA 2023-27 i høring. NOVANA 2023-27 skal understøtte nationale prioriterede behov for overvågningsdata om påvirkning, tilstand og udvikling i naturen og miljøet i Danmark.
Andet materiale
Miljøstyrelsen
Miljø
30-06-2023
27-08-2023
01-01-2023
2023/2024
Mie Wiatr Hammerich Larsen
Miwhl@mst.dk
06-06-2023

Dokumenter