Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne

Det foreslås med denne ændringsbekendtgørelse:

- at perioden, hvor kommunerne kan anvende tilsagnsrammen, forlænges med to år, således at ikke-anvendte tilsagnsrammer bortfalder efter 31. december 2025.
 
- at huslejeintervallet ændres fra 4.500-5.000 kr. til 4.500-6.500 kr. om måneden eksklusive forbrug.

Social- og Boligstyrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest den 21. juni 2023 kl. 12.00.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
21-06-2023
21-08-2023
01-07-2023
2022/2023
Klavs Odgaard Christensen
klachr@sbst.dk
02-06-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsskrivelse 262,304 kB
Høringsliste 197,652 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 439,532 kB