Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse
Forsyningstilsynet sender udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse i høring.

Forsyningstilsynet har siden 1. juli 2022 haft til opgave at føre et økonomisk tilsyn med affaldssektoren efter bestemmelser i kapitel 6 i lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i medfør heraf.

Det er lovgivningsbestemt, at Forsyningstilsynets omkostninger ved tilsynet og tilhørende driftsopgaver finansieres ved gebyrer, som opkræves hos kommunerne. Forsyningstilsynet har i den forbindelse udstedt Bekendtgørelsen nr. 1104 af 30. juni 2022 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse. Siden udstedelsen af bekendtgørelsen er Forsyningstilsynet blandt andet på baggrund af henvendelser fra kommunerne blevet opmærksomt på nogle forhold, som gør, at vi finder det nødvendigt at præcisere og ændre bekendtgørelsen på nogle enkelte områder. 

Bekendtgørelsen, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører.

Bemærkninger til de konkrete præciseringer og ændringer gennemgås i høringsbrevet.

Bekendtgørelser
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
21-06-2023
12-08-2023
01-07-2023
OBS! Høringsfrist 21.juni 2023, kl. 12.00
2022/2023
31-05-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse (høringsversion) 151,795 kB
Høringsliste 83,529 kB
Høringsbrev 131,999 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 88,941 kB
Høringssvar
Høringssvar 314,845 kB