Høring

Høring

Høring af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af tilpasningen af Høvsøre Testcenter, Lemvig Kommune

Høring af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af tilpasningen af det nationale testcenter for store vindmøller i Høvsøre, Lemvig Kommune
Hermed sendes miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af tilpasningen af det nationale testcenter for store vindmøller i Høvsøre (Høvsøre Testcenter) i høring.

Tilpasningen af Høvsøre Testcenter er en del af en aftale af 15. december 2021 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at styrke rammevilkårene for test af vindmøller i Danmark. Aftalen er efterfølgende tiltrådt af Moderaterne.

Tilpasningen har til formål at muliggøre afprøvning af prototypemøller der er op til 275 meter høje, hvor der i dag kun er mulighed for at teste op til 200 meter høje møller. Tilpasningen indebærer en nedlæggelse af to af de nuværende syv standpladser til test af vindmøller for at kunne teste højere prototypemøller.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til miljø- og habitatkonsekvensvurderingen sendes til testcenterhovsore@plst.dk senest d. 17. august 2023.

Der vil blive afholdt et borgermøde om miljø- og habitatkonsekvensvurderingen torsdag den 22. juni, kl. 19:00 i Bøvling Forsamlingshus, Havrevænget 2, 7650 Bøvlingbjerg.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har tillige udsendt et udkast til lovforslag vedrørende projektet i høring (om ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild), som kan se på dette link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67656
Miljøvurdering
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
17-08-2023
17-10-2023
2022/2023
02-06-2023

Dokumenter