Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning

Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe de nødvendige retlige rammer for, at de resterende dele af Det Fællesoffentlige Grunddataprograms (herefter Grunddataprogrammet) delaftale 1 om ejendomsdata, som blev delvist gennemført ved en lovændring i 2017, kan sættes i kraft. Grunddataprogrammet skal effektivisere den offentlige registrering af fast ejendom hos relevante myndigheder som Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen. 

Lovforslaget har herudover til formål at imødekomme et samfundsmæssigt behov for at kunne registrere fast ejendom i form af indvundet land (fx energiøer), samt bygninger og tekniske anlæg (fx vindmøller), i Danmarks eksklusive økonomiske zone. Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 

  1. Udstykningslovens regler om registrering af indvundet land på havet
  2. Registrering af bygninger i Register over bygninger på søterritoriet og i Danmarks eksklusive økonomiske zone
  3. Tinglysningslovens regler om registrering af rettigheder over bygninger på fremmed grund mv. 
  4. Opgavefordeling mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen

Lovforslag
Fysisk planlægning og geodata
28-06-2023
28-08-2023
01-01-2024
2022/2023
31-05-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 267,271 kB
Lovforslag 825,621 kB
Høringsliste 191,545 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 200,351 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,030 MB