Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af planloven og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af planloven og forskellige andre love
Plan- og Landdistriktsstyrelsen sender hermed vedlagte udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om boligforhold, lov om leje, lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v., lov om kolonihaver, lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i høring.
 
Lovforslaget er udarbejdet med bidrag fra Miljøministeriet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet.
 
Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 23. juni 2023. 

Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2022-7022.
Lovforslag
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
23-06-2023
23-08-2023
2022/2023
17-05-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 325,602 kB
Høringsliste 209,742 kB
Udkast til lovforslag om ændring af planloven m.fl. 2,395 MB
Høringssvar
Høringssvar del 1 13,801 MB
Høringssvar del 2 39,242 MB
Høringssvar del 3 35,029 MB
Høringssvar del 4 478,940 kB