Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Begrundelse for ændringerne

Rettidig omhu med hensyn til kommende EU-regulering. En kommende delegeret akt forventes at totalharmonisere området for byggevarer i
kontakt med drikkevand og vil dermed på et tidspunkt overflødiggøre national
godkendelse.

Social- og Boligstyrelsen udsteder i dag godkendelser for op til 5 år ad gangen. Det kan potentielt medføre risiko for, at en godkendelse bliver givet for en periode, hvor EU-akten vil finde anvendelse samtidig. Ændringsbekendtgørelsen skal sikre mod et sådant overlap.

Ændringsbekendtgørelsen giver derfor Social- og Boligstyrelsen mulighed for at afkorte godkendelsesperioden. I det omfang det lader sig gøre, vil dette naturligvis fremgå allerede af godkendelsen selv. Men bekendtgørelsen skal også tage højde for, at det kan blive nødvendigt at afkorte godkendelsesperioden, uden at dette kunne forudses nøjagtigt på godkendelsestidspunktet. Med ændringen vil godkendelser derfor fremover blive givet med mulighed for senere at afkorte godkendelsesperioden, sådan at det kommer til at stemme overens med, hvornår EU-akten bliver obligatorisk
at anvende.

En sådan efterfølgende afkortning af godkendelsesperiode omtales i bekendtgørelsen som ”tilbagekaldelse”, men her tænkes altså alene på en forkortelse af gyldighedsperiodens længde, ikke på en fuldstændig tilbagekaldelse.

Eftersom der er tale om en konsekvens af kommende EU-retlige forpligtelser, der bør tilpasses og indføres hurtigst muligt, og Social- og Boligstyrelsen ønsker at overholde de faste ikrafttrædelsesdatoer (1. juli og 1. januar), er der fastsat en forholdsvis kort høringsfrist (2 uger).

De nærmere betingelser for at markedsføre produkter fremover vil blive fastlagt ved den kommende EU-akt og er i skrivende stund ikke færdigforhandlet. Konsekvensændringer af styrelsens hjemtagelse af opgaven Bekendtgørelsen giver mulighed for at udpege et eksternt sekretariat til at godkende byggevarerne. Der er pt. ikke udpeget et sådant eksternt godkendelsessekretariat, og opgaven varetages for nuværende af styrelsen. Med udsigt til EU-harmonisering på området vil det heller ikke fremover være planen at opgaven skal udbydes til en ekstern virksomhed. 
Bekendtgørelsen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Markedsovervågning
Det præciseres, at markedsovervågningen varetages af Sikkerhedsstyrelsen
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
26-05-2023
26-07-2023
01-07-2023
2022/2023
Johan Vestergaard Paulsen
jovepa@sbst.dk
10-05-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 276,905 kB
Høringsliste 373,283 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 440,491 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 198,25 kB