Høring

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen)
Baggrunden for lovforslaget er den brede politiske aftale om arbejdsskadeområdet, som
blev indgået i september 2022. Lovforslagets formål er at indfri de politiske intentioner
i arbejdsskadeaftalen, så arbejdsskadesystemet i videre udstrækning støtter
tilskadekomne i at blive selvforsørgende og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet,
bidrager til kortere sagsbehandlingstid og sagsforløb samt forbedrer
erstatningssystemet.
Lovforslag
Arbejdstilsynet
Arbejdsmarked
09-06-2023
09-08-2023
01-07-2023
2022/2023
10-05-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 1,821 MB
Høringsbrev 99,432 kB
Høringsliste 63,179 kB
Høringsnotat L 23 708,622 kB
Høringssvar L 23 19,895 MB