Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solleanlæg i det åbne land og miljøvurdering

Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solleanlæg i det åbne land og miljøvurdering
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal vedtage retningslinjer i kommuneplanen med principper for opstilling af lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land. De kommunale retningslinjer skal blandt andet indeholde et krav om mindst 100 meters afstand fra byzone, sommerhusområder og landsbyer afgrænset i kommuneplanen til solcelleanlæggets grænse. Dette mindstekrav kan i visse tilfælde fraviges, men afstandskravet kan ikke generelt øges. De kommunale retningslinjer skal indeholde principper for afstand fra fritliggende boliger, evt. afskærmende beplantning og sikre at boliger friholdes for opstilling af solceller i mindst én retning. Desuden er der en række principper kommunalbestyrelsen får mulighed for at vedtage. 

Miljøvurderingen viser, at bekendtgørelsen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Bekendtgørelser
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
29-06-2023
29-08-2023
2022/2023
03-05-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 131,075 kB
Miljøvurdering 560,048 kB
Høringsbrev 296,484 kB
Høringsliste 673,287 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 590,117 kB
Klagevejledning 366,530 kB
Miljørapport 560,048 kB
Sammenfattende redegørelse 142,207 kB
Høringssvar
Høringsliste 673,287 kB
Høringssvar 19,346 MB