Høring

Høring

Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage
Et bredt flertal af Folketingets partier (Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet) indgik i august 2022 en politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplast.

Her foreligger et udkast til bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage. Bekendtgørelsen er første fase af udmøntningen af den politiske aftale.

Udkastet til bekendtgørelse indeholder bestemmelser om:
  • Anvendelsesområde og definitioner, herunder en definition af producentbegrebet.
  • Pligt til som emballageproducent at registrere sig i producentregistret hos Dansk Producentansvar.
  • Pligt til at indberette forventede markedsførte mængder for 2024 fordelt på forskellige kategorier af emballage mv. Producenter, der markedsfører under 8 tons emballage om året kan dog vælge at indberette færre oplysninger om de forventede markedsførte mængder.
  • Gebyr for registrering i producentregister.
  • Producenters egenkontrol.
  • Kollektive ordninger.
  • Dansk Producentansvars og Miljøstyrelsens administrative samarbejde og opbevaring af dokumenter.
  • Tilsyn, klage og straf.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
13-06-2023
13-08-2023
2022/2023
Nina Fold von Bülow
nifol@mim.dk
02-05-2023

Dokumenter