Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18).

Høringsfristen er den 23. maj 2023

Udkastet til ændringsbekendtgørelsen har afsæt i:

”Tillægsaftale af 27. april 2023 om national strategi for bæredygtigt byggeri mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet”

Med tillægsaftalen ønsker aftaleparterne at fremme genbrug i byggeriet, og derfor er det besluttet, at der som tilføjelse til kravet om beregning af bygningers klimapåvirkning indføres specifikke beregningsregler for genbrugsmaterialer. Konkret betyder det i forbindelse med beregning af bygningers klimapåvirkning, at brug af genbrugsmaterialer skal indgå i beregningen med 0 kg CO2-ækvivalenter for alle moduler, som på nuværende tidspunkt indgår i kravet om bygningers klimapåvirkning.

Den politiske aftale skal genbesøges ultimo 2025 for at vurdere, hvorvidt tilgangen til fremme af genbrugsmaterialer i forbindelse med nybyggeri fortsat er hensigtsmæssig. På den baggrund kan der til den tid komme ændringer til princippet for medregning af genbrugsmaterialer i klimaberegningen.

Det eneste, som er ændret i vedhæftede ændringsbekendtgørelse, er det nederste afsnit vedrørende genbrug.  
Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Social- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes senest den 23. maj 2023 til følgende mailadresse: jovepa@sbst.dk og lruc@sbst.dk. Mailen bedes mærket j.nr.2023-4024.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Johan Vestergaard Paulsen (juridiske spørgsmål) pr. mail jovepa@sbst.dk eller Luzie Rück (tekniske spørgsmål) pr. mail lruc@sbst.dk.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
23-05-2023
01-03-2024
01-01-2024
2022/2023
02-05-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 480,399 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 3,281 MB
Høringsbrev 339,046 kB
Skabelon til høringssvar 97,123 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 552,698 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,431 MB