Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer

Social- og Boligstyrelsen forventer at udstede vedlagte bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer.

Bekendtgørelsen er en ændret version af bekendtgørelse nr. 1278 af 13. september 2022 om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer.
Bekendtgørelsen ændres, så ansøgningsproceduren forenkles. I 2022 fik tilskudsmodtagere tilsagn betinget af, at der eftersendes dokumentation til styrelsen seks måneder efter datoen for tilsagn. Dokumentationen består af beboertilslutning fra den ansøgende forening, nødvendige tilladelser fra kommunen, hvis det er påkrævet for gennemførsel af projektet og oplysninger om eventuel tildelt de minimis-støtte.

Social- og Boligstyrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest tirsdag den 25. maj 2023 kl. 12.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
25-05-2023
25-07-2023
01-06-2023
2022/2023
Pernille Ventzel Hansen
pevh@bpst.dk
27-04-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 259,622 kB
Høringsliste 215,966 kB
Udkast til bekendtgørelse 879,204 kB