Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Hermed sendes udkast til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen i offentlig høring. Den væsentligste ændring vedrører indførelsen af et forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler med aktivstoffet glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder efter fremspiring. Dette forbud skal indføres på baggrund af sprøjte-middelstrategien 2022-2026. Der var enighed om, at forbyde brugen af glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder efter fremspring, men at pletsprøjtning skal undtages forbuddet.

Andre relevante ændringer vedrører et nyt mærkningskrav for åbne, tomme og defekte pakninger af bekæmpelsesmidler. Der indføres desuden nye opbevaringskrav, hvorefter ’sprøjtevæsker og andre blandinger, der er færdigblandet af bekæmpelsesmidler’ skal opbevares miljø-og sundhedsmæssigt forsvarligt og utilgængeligt for børn. Der indføres et nyt opbevaringskrav for rottemidler godkendt til professionel brug. Endvidere vil det ikke fremover være et krav, at bekæmpelsesmidler mærket med sikkerhedssætning p405 skal opbevares under lås. Endelig er der foretaget nogle tilretninger i bekendtgørelsen. 
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
24-05-2023
24-07-2023
01-07-2023
2022/2023
26-04-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 1,592 MB
Høringsliste 252,061 kB
Høringsbrev 227,842 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 173,961 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,407 MB