Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:

Onsdag den 17. maj 2023 kl. 12.00

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Emma Grepperud Krog, emmkro@erst.dk.


Baggrund for og hovedindhold af udkast findes i høringsbrevet.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
17-05-2023
17-07-2023
2022/2023
19-04-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 234,562 kB
Bekendtgørelse 141,947 kB
Høringsliste 132,908 kB
Privatlivspolitik 179,837 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 292,812 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,205 MB