Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om særtransport
Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Vejdirektoratet været i gang med et større arbejde med særtransportreglerne. Baggrunden herfor er, at styrelsen har modtaget en række ønsker til ændring af bekendtgørelsen fra transportbranchen. Derudover har Vejdirektoratet tilsvarende haft forslag til ændring af bekendtgørelsen efter, at de har overtaget sagsbehandlingen af særtransporttilladelser fra politiet den 1. oktober 2021.
 
Da der er tale om adskillige ønsker til ændringer, som har nødvendiggjort et større analysearbejde i forhold til færdselssikkerhed og vejinfrastruktur, vil ændringerne blive gennemført ad to omgange.
 
De første ændringer blev gennemført med ikrafttræden 1. juli 2022. De sidste ændringer, som foretages i forbindelse med det igangsatte projekt, forventes gennemført med ikrafttræden 1. juli 2023.

Der er tale om forslag til ændring af særtransportreglerne, som har medført en større revidering af bekendtgørelsen om særtransport. Ændringerne er begrundet enten i den tekniske udvikling af køretøjer eller i erkendelse af, at gældende regler ikke fungerer hensigtsmæssigt.
 
Det bemærkes, at de materielle ændringer til bekendtgørelsen og bilagene fremgår med ændringsmarkeringer i bekendtgørelsesudkastet for at tydeliggøre hvilke ændringer, der er foretaget. Færdselsstyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, at det alene er høringssvar, der omhandler ændringerne, der vil blive behandlet.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
12-05-2023
12-07-2023
01-07-2023
2022/2023
14-04-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 229,524 kB
Høringsbrev 163,311 kB
Høringsliste 38,938 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 161,266 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,151 MB