Høring

Høring

Bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum

Bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum
I overensstemmelse med den politiske aftale bag klimaloven skal Klimadialogforum sikre interessentinddragelse i forbindelse med, at Klimarådet udgiver årlige anbefalinger og øvrige væsentlige udgivelser. Klimadialogforum sammensættes af repræsentanter fra bl.a. brancheorganisationer, tænketanke, grønne organisationer, arbejdstager- og giverorganisationer og ministerier. 

Medlemmer af Klimarådets dialogforum udnævnes af Klimarådet for indtil 3 år ad gangen, jf. lov om klima § 12, stk. 2. Klimadialogforum må bestå af 30-40 medlemmer. 

Af vedlagte bekendtgørelse fremgår en liste over organisationer og institutioner med indstillingsret til klimadialogforummet. De enkelte organisationer og institutioner indstiller ét medlem til klimadialogforummet, som udpeges af Klimarådet. 

  
Bekendtgørelser
Natur og klima
15-05-2023
15-07-2023
01-07-2023
2022/2023
Bodil Bartroff
bodba@kefm.dk
14-04-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 215,112 kB
Bekendtgørelse om klimadialogforum 115,059 kB
Høringsliste 101,930 kB
Høringssvar
Høringssvar 905,069 kB