Høring

Høring

Høring over forslag til ændringsbekendtgørelse til affaldsaktørbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) sendes hermed i høring. 

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 49 b, stk. 3, nr. 3 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens deltagelse, herunder betingelser og vilkår for deltagelse, i aktiviteter forbundet med behandling af haveaffald, der er indsamlet på genbrugspladser i kommunen. 

Med ændringsbekendtgørelsen foreslås indførelse af en midlertidig undtagelse til det generelle forbud mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. Undtagelsen medfører, at kommuner kan foretage kompostering på genbrugspladser af haveaffald indsamlet på genbrugspladser. 

Ændringsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2023 og ophæves automatisk 1. juli 2024. 

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-05-2023
10-07-2023
01-07-2023
2022/2023
Mathias Vallentin Wehde
mvnw@ens.dk
12-04-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 46,146 kB
Ekstern høringsliste 45,067 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 276,362 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 587,368 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,367 MB