Høring

Høring

Høring vedr. bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.

Høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
Udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.  sendes i høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. af 30. november 2020 (BEK 1773).

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen henviser primært til opdaterede versioner af standarder og certificeringsprocedurer, fordi procedure for certificering af vindmøller er udgivet i ny version. Certificeringen bygger på internationale tekniske standarder (udgivet af IEC) og certificeringsprocedurer (udgivet af IECRE). Derudover er visse bestemmelser vedr. servicering og udstedelse af påbud revideret.

I det vedlagte høringsbrev beskrives de væsentlige ændringer i bekendtgørelsen nærmere. 

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
02-05-2023
02-07-2023
01-07-2023
2022/2023
Vibeke Jessen
vbkjs@ens.dk
04-04-2023