Høring

Høring

Rammerne for Bredbåndspuljen 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2023 (Bredbåndspuljen) og udkast til vejledning til ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen 2023
Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på et-årige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse hvert år. 

Med den nye bekendtgørelse foretages flere justeringer af tilskudsordningen i forhold til sidste år. 

Høringen giver mulighed for at komme med bemærkninger til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs udkast til vejledning. 

Vejledningen redegør for bekendtgørelsens bestemmelser og beskriver mere detaljeret de regler, der gælder for at ansøge puljen, herunder hvordan en ansøgning skal udarbejdes. Vejledningen indeholder derudover andre praktiske oplysninger for ansøgere, tilskudsmodtagere m.fl.
Bekendtgørelser
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Erhverv
28-04-2023
31-07-2023
01-07-2023
2022/2023
Rasmus Blume Wind
bredbaandspuljen@sdfi.dk
31-03-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 294,431 kB
Udkast til bekendtgørelse 776,759 kB
Udkast til vejledning 2,004 MB
Høringsliste 219,459 kB
Vejledning til ansøgning om Bredbåndspuljen 2023 694,265 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 221,452 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,851 MB