Høring

Høring

Høring over udkast til ændringer i dyrejerejerbekendtgørelsen og dyrlægebekendtgørelsen

Høring over udkast til ændringer i dyrejerejerbekendtgørelsen og dyrlægebekendtgørelsen
Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende to bekendtgørelser i høring: 
  • Bekendtgørelse nr. 927 af 21. juni 2022 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v.
  • Bekendtgørelse nr. 2542 af 15. december 2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr 
Formålet med ændringerne er dels at tilpasse bekendtgørelserne som led i gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (veterinærlægemiddelforordningen) og dels at gennemføre visse ændringer af den nationale lovgivning. Der henvises i det hele til dokumenterne på Høringsportalen, herunder udkast til ændrede bekendtgørelser og høringsbrev. 

Bekendtgørelsesudkastene forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest kl. 10 mandag den 1. maj 2023.

Høringssvar bedes sendt til 15@fvst.dk med kopi til gusl@fvst.dk arp@fvst.dk, og lill@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2022-15-31-00447 i emnefeltet.

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastene kan i høringsfasen rettes til Anne Rath Petersen (arp@fvst.dk) eller Lisbet Licht-Larsen (lill@fvst.dk) med kopi til Gülay Öcal (gusl@fvst.dk).

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
01-05-2023
01-07-2023
01-07-2023
2022/2023
28-03-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 165,762 kB
Høringsbrev 205,239 kB
Dyreejerbekendtgørelsen 339,824 kB
Dyrlægebekendtgørelsen 543,245 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 194,349 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,734 MB