Høring

Høring

Høring om Kommissionens forslag til delegeret forordning, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår specifikke regler for angivelse og betegnelse af ingredienser til aromatiserede vinprodukter.

Høring om Kommissionens forslag til delegeret forordning, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår specifikke regler for angivelse og betegnelse af ingredienser til aromatiserede vinprodukter.
EU-kommissionen har fremsat forslag til en delegeret retsakt, der ændrer forordning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91
EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
17-04-2023
17-05-2023
2022/2023
23-03-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag, delegeret retsakt. 239,376 kB
Høringsbrev 160,942 kB