Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (gennemførelse af DSM-direktivet)

Høring over forlag til lov om ændring af lov om ophavsret (Gennemførelse af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked)
Formålet med lovforslaget er at tilpasse ophavsretslovens bestemmelser i overensstemmelse med udviklingen i teknologien, markedet og EU-retten ved at gennemføre bestemmelserne i DSM-direktivet. Lovforslagets udformning ligger tæt op ad direktivets ordlyd og struktur for på den måde at mindske fortolkningstvivl mellem den danske lovtekst og EU-direktivet.
Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
11-04-2023
11-06-2023
01-07-2023
2022/2023
Jesper Diernisse
jdl@kum.dk
11-03-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 104,219 kB
Høringsliste 135,571 kB
Lovforslag 1,736 MB
DSM-direktivet 29,333 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 437,163 kB
Høringssvar
Høringssvar 28,429 MB