Høring

Høring

Høring vedr. forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond

Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond
Der henvises i øvrigt til vedhæftede høringsbrev
Lovforslag
Arbejdsmarked
08-03-2023
08-05-2023
02-05-2023
Høringsfrist den 8 marts 2023 kl 12
2022/2023
02-03-2023