Høring

Høring

Revideret bekendtgørelse om alment farlige sygdomme

Revideret bekendtgørelse om alment farlige sygdomme
Sundhedsstyrelsen sender hermed revideret bekendtgørelse om alment farlige sygdomme i offentlig høring.

Den gældende bekendtgørelse kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/304

Ændring i bekendtgørelsen og betydning af ændringen

Der foretages følgende ændring:

 • I bilag 1 slettes ”Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) / Coronavirus disease 2019 (COVID-19)”

Ændringen vil medføre, at covid-19 ikke er omfattet af kategorien alment farlige sygdomme, jf. epidemilovens1 § 2, stk. 3.

De foranstaltninger, der efter epidemiloven alene kan iværksættes for at begrænse spredning af alment farlige sygdomme, kan dermed ikke iværksættes for at begrænse spredning af covid-19.

Endvidere vil covid-19 ikke kunne kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Covid-19 vil fortsat være omfattet af anmeldelsespligt jf. bekendtgørelse om anmeldelse af covid-19. Sundhedsstyrelsen vil endvidere kunne fastsætte regler om autoriserede sundhedspersoners og behandlingssteders medvirken til forebyggelse og bekæmpelse af covid-19 samt om forebyggelse af covid-19 på skoler og dagtilbud, jf. epidemilovens § 6, stk. 1 og 2.

Ændringen ventes at træde i kraft 1. april eller snarest herefter. 
Bekendtgørelser
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
30-03-2023
30-05-2023
01-04-2023
2022/2023
Gideon Ertner
gier@sst.dk
02-03-2023