Høring

Høring

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår
Denne lov finder anvendelse på alle lønmodtagere med et ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger. Loven gælder ikke for personer, som er omfattet af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Lovforslag
Arbejdsmarked
06-02-2023
06-04-2023
01-01-2023
2022/2023
Anders Levy
akl@bm.dk
28-02-2023