Høring

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger)
Med lovforslaget udmøntes den del af Aftale af 10. februar 2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp, som vedrører prioritering af 350 mio. kr. fra Landsbyggefonden til tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger.
Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
17-03-2023
17-05-2023
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende
2022/2023
Elmir Tartic
eta@sm.dk
27-02-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 118,562 kB
Lovudkast 716,838 kB
Høringsliste 146,443 kB