Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald)
Lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven 

(Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald)

Lovforslagets formål er at gennemføre de ændringer af gældende ret, som følger af tiltagene i Klimaplanens afsnit V Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding. 

Lovforslaget vil træde i kraft 1. juli 2023.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-03-2023
14-05-2023
2022/2023
Caroline Kronberg
clkj@ens.dk
14-02-2023