Høring

Høring

Forslag til landsplandirektiv for 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til grænsen

Forslag til landsplandirektiv for 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til grænsen
Udbygningen af vindenergi i Vestjylland og Nordsøen er gået hurtigt, og det vil fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissions­net. Nærværende forslag til landsplandirektiv vil derfor sikre plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen.
Bekendtgørelser
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
18-04-2023
18-06-2023
2022/2023
14-02-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til landsplandirektiv 5,220 MB
Høringsbrev 278,544 kB
Høringsliste 429,578 kB
Miljøvurdering 3,724 MB
Sammenfattende redegørelse 689,583 kB
Klagevejledning 409,180 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 376,995 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,150 MB