Høring

Høring

Høring over forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven

Udkast til forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven (Implementering af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2021/2101 for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer)
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag til ændring af årsregnskabsloven. Lovforslaget forventes fremsat april 2023.

Lovforslaget indeholder forslag om, at en række virksomheder og filialer årligt skal udarbejde og offentliggøre en såkaldt land for land-rapport, der
indeholder en række oplysninger om deres skatteforhold, herunder bl.a. indtægter, beregnede indkomstskatter og betalte indkomstskatter. De enkelte oplysninger vil skulle gives separat for aktiviteter i hvert land inden for EU og for aktiviteter i lande, der er optaget på en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Oplysninger om øvrige aktiviteter uden for EU kan gives samlet.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
16-03-2023
16-05-2023
22-06-2023
Loven træder i kraft den 22. juni 2023 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere.
2022/2023
13-02-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 473,198 kB
Høringsliste 381,677 kB
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven 886,188 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 743,249 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,730 MB