Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om intern statslig modregning

Høring af bekendtgørelse om intern statslig modregning

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse om intern statslig modregning i høring.

Bekendtgørelsen om intern statslig modregning er en nyudstedelse.

Klima‐, Energi‐ og Forsyningsministeren vil forventeligt i Folketingssamlingen 2022/23, fremsætte forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Implementering af forskellige aftaler om grøn omstilling, herunder dele af PtX‐aftalen af 15. marts 2021.)

Bekendtgørelserne udmønter nærmere regler om lovforslagets bestemmelser vedr. intern statslig modregning.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-03-2023
08-05-2023
01-04-2023
2022/2023
Leo Silfen Leth
lsfl@ens.dk
08-02-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 107,146 kB
Bekendtgørelse - intern statslig modregning 198,201 kB
Høringsbrev 316,626 kB