Høring

Høring

Høring over udkast til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup

Forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup
Lovforslaget er en udmøntning af aftalen »Gode rammer for udvikling af Københavns Lufthavn«, der blev indgået den 20. december 2021 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. 

Med lovforslaget foreslås den nugældende lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, ophævet og erstattet med nærværende forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup. 

Med lovforslaget skabes rammerne for en bevarelse af tværbanen, mens forslaget samtidigt skaber mulighed for en ændring af denne, således at eventuelle terminaludbygninger mv. kan ske i forlængelse af nuværende terminaler i lufthavnens nordvestlige område med henblik på bibeholdelse af det høje passagerserviceniveau i lufthavnen. 

Endvidere foreslås arealanvendelsesbestemmelserne for lufthavnen forsimplet for at give Københavns Lufthavn, Kastrup, bredere ramme for fleksibel planlægning af lufthavnens areal. 

Med lovforslaget ændres rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup, og støjcirkulære, Fingerplan, kommune- og lokalplaner vil skulle opdateres i overensstemmelse hermed efter lovforslagets vedtagelse. 
Lovforslag
Trafik og transport
26-02-2023
26-04-2023
01-07-2023
2022/2023
25-01-2023