Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (skabe rammerne for en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, smidigere regler for etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for særligt vederlag til læger i områder med lægemangel, samt regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen)

Lovforslagets hovedformål er at skabe rammerne foren national kvalitetsplan, som skal sætte rammerne for den videre kvalitetsudvikling af det nære sundhedsvæsen. Lovforslagets hovedformål er endvidere at understøtte bedre lægedækning ved at smidiggøre reglerne om regionernes etablering af egne almen medicinske klinikker, at gøre det muligt at fastsætte kriterier for fordelingen af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen og at sikre mulighed for et særligt vederlag til læger i områder med lægemangel. Derudover foreslås det at styrke muligheden for tværkommunalt samarbejde om visitation til ydelserne i hjemmesygeplejen og de kommunale akutfunktioner. Lovforslaget implementerer dele af ”Aftale om Sundhedsreform” fra 20. maj 2022 og skal ses i sammenhæng med regeringens strukturkommission.
Lovforslag
Sundhed
22-02-2023
22-04-2023
01-07-2023
2022/2023
24-01-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 79,247 kB
Høringsliste 80,920 kB
Lovforslag 621,621 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 177,389 kB
Høringssvar
Høringssvar 8,933 MB